ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಿಳಾಸ :


1. ಶ್ರೀ ಭಾವುರಾಯ. ವೆ. ಕುಲಕರ್ಣಿ.
   ಪೋಸ್ಟ್ : ಕೂಪಕಡ್ಡಿ
   ತಾ : ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಜಿ : ಬಿಜಾಪುರ,
   ಪೀನ್‍ಕೊಡ್ : 586210, ಮೋ: 9620859767 ಮೋ: 9886965597

2. ಶ್ರೀ ಎನ್. ಎಮ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ
   “ಸದ್ಗುರು ಕೃಪಾ”, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ,
   ಗ್ಯಾಂಗ ಬಾವಡಿ, ಬಿಜಾಪುರ - 586101
   ಮೋ: 9902351615

Email: samarthrangraomaharaj@gmail.com


Feel free to contact usCopyrights © reserved by Shri S.S.Rangrao Maharaja's Math, Kupakaddi.

Visitor Counts: 4773